Mëso më Shumë

Pyetje të Shpeshta

Code Kosova ofron një sërë shërbimesh teknologjike duke përfshirë dizajnimin dhe zhvillimin e ueb-faqeve, zhvillimin e softuerit, automatizimin e TI-së dhe zgjidhjet e inteligjencës artificiale.

Ju mund të kërkoni një ofertë për shërbimet duke plotësuar formularin në faqen tonë të internetit ose duke na kontaktuar drejtpërdrejt përmes emailit ose telefonit.

Code Kosova ka një ekip profesionistësh me përvojë të cilët janë të përkushtuar për të ofruar shërbime me cilësi të lartë. Ne përdorim praktikat më të mira të standardeve të industrisë dhe qëndrojmë të përditësuar me tendencat dhe teknologjitë më të fundit për të siguruar që klientët tanë të marrin zgjidhje të nivelit të lartë.

Çmimi për shërbimet e Code Kosova varion në varësi të projektit specifik dhe nevojave të klientit. Ne ofrojmë kuota të personalizuara për çdo projekt bazuar në kërkesat dhe qëllimin e punës.

 

Afati kohor për përfundimin e një projekti me Code Kosova varet nga fushëveprimi i punës dhe kompleksiteti i projektit. Ne punojmë ngushtë me klientët tanë për të vendosur afate kohore reale dhe për të ofruar projekte në kohë.

 

Code Kosova e merr shumë seriozisht privatësinë dhe konfidencialitetin e të dhënave. Ne sigurojmë që të gjitha të dhënat dhe informacionet e klientit të mbahen konfidenciale dhe të sigurta gjatë gjithë kohës. Ne nënshkruajmë Marrëveshje për Mos-Zbulim (NDA) me klientët tanë për të siguruar konfidencialitetin e projekteve të tyre.

 
Contact Us Today and Let's Build Something Great Together!
CTA

Na kontaktoni sot dhe le të ndërtojmë diçka të madhe së bashku!

Filloni Tani